1. Prilet
2.Lekarsky vyjezd
3.Briefing pro Tri Kanony
4. Vysadek
5.Ho Ci Minova stezka
6.Zdrhej dal, Charlie
7.Kmen Bahnar
8.Pulnocni prekvapeni
9.Briefing pro Operaci Plechovka
11.Falesny poplach
12.Tunelova krysa
13.Udolicko
14.Podzemni mesto
15.Reka Khe Bana
16.Briefing pro Valecneho zajatce
17.Po krk v bahne
18.Valecny zajatec
19.Briefing pro Velky bahenni uklid
20.Velky bahenni uklid
21.Briefing pro Jizdu serpentinami
22.Jizda serpentinami
23.Pevnustka
24.Briefing pro Radiovou prenosku
25.Radiova prenoska
26.Velitelstvi v Nha Trangu
27.Briefing pro Po Tlong Karai
28.Let na Po Tlong Karai
29.Havarie v dzungli
31.Ruiny Po Tlong Karai
32.Zaval
33.Utec
34.Briefing pro vesnici Bahnar
35.Potok
36.Pobliz vesnice Bahnar
37.Vesnice Bahnar
38.Briefing pro most
39.Most
40.Briefing pro V oblezeni
41.Prichazeji
42.Prilis mnoho cilu
43.Posledni boj

Copyright © 2009 hrynapc.net